Đã đổi TRANG WEB qua http://NIITDONGNAI.EDU.VN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Bài dịch Project 3

Go down

Bài dịch Project 3 Empty Bài dịch Project 3

Bài gửi  Admin Tue Jun 17, 2008 10:59 pm

Case Study 1
ShopHere

Giới thiệu
Cửa hàng Shop Here là một cửa hàng bách hoá tổng hợp dẫn đầu ở New York. Cửa hàng được biết đến về chất lượng sản phẩm, có đủ loại giá, các dịch vụ hợp thời, và các tiện ích phân phối tận nhà. Cửa hàng có nhiều khách hàng từ nhiều thành phần xã hội, và mua được những hàng hoá đa dạng.

Hệ thống đang tồn tại
Cửa hàng Shop Here duy trì một bảng kiểm kê các loại Item khác nhau thuận lợi. Chi tiết các loại khác nhau được lưu trong file Categories. File này chứa đựng dữ liệu về mã số loại sản phẩm và tên loại sp tương ứng. Chi tiết của các sản phẩm được lưu trong file được đặt tên Items. File Items chứa các Record như là mã số Item, miêu tả Item, mã số loại sp, đơn vị giá của mỗi Item, mức đặt mua của mỗi Item.
Cửa hàng có các nhà cung cấp đều đặn riêng cho các Item khác nhau. Các nhà cung cấp được trải ra trên các vùng địa lý khác nhau. Một dòng chi tiết được duy trì cho mỗi nhà cung cấp. Record nhà cung cấp bao gồm mã nhà cung cấp, tên nhà cung cấp, địa chỉ, số điện thoại, nguồn gốc quốc gia, mã số phương thức vận chuyển , vàtên phương thức vận chuyển. Tất cả các Record được duy trì trong file Supplier.
Bất cứ khi nào nhân viên của một cửa hàng đặt một order mua hàng, một mẫu hoá đơn mua hàng cần được điền đầy đủ. Định dạng một mẫu hoá đơn mua hàng như sau:

Bài dịch Project 3 01-1211

Một giao dịch trọn vẹn xảy ra khi việc mua bán được thự hiện và viêc thanh toán cũng được hoàn tất.

Hệ thống được hình dung
Cửa hàng Shop Here đòi hỏi hệ thống được trang bị máy tính cung cấp phương thứ lưu trữ hiệu quả chi tiết các phiên giao dịch. Chịu trách nhiệm bảng kiểm kê, Chris Symonds, nhận thấy rằng với việc phát triển trong kinh doanh, thi sẽ trở nên khó khăn cho việc duy trì bằng tay bảng kiểm kê. Shop Here cũng muốn đưa thông tin của nhân viên đặt trong danh sách bán hàng với nhà các cung cấp. Vì vậy ban quản lý của cửa hàng quyết định tin học hoá hệ thống kiểm kê cho cửa hàng. Để thực hiện nhu cầu này, ban quản lý đã liên hệ với các hệ thống RedSky IT Systems để phát triển hệ thống trang bị máy tính. Don Allen, một quản lý dự án của RedSky IT Systems, đã được uỷ quyền quản lý hợp đồng. Don và đội dự án của anh ta cần thực hiện các tác vụ sau:
1. Xác định các thực thể khác nhau có liên quan.
2. Xác định các thuộc tính của các thực thể khác nhau. Các thuộc tính nên xác định các thực thể một cách đầy đủ.
3. Vẽ một sơ đồ E/R để giải thích mối quan hệ giữa các thực thể khác nhau.
4. chuyển đổi sơ đồ E/R thành các bảng.
5. Chuẩn hoá các bảng thành 3NF
6. Xác định khóa chính và các khóa ngoại trong các bảng.
7. Vẽ một sơ đồ để thể hiện các mối quan hệ giữa các bảng khác nhau

--------------------------------------------------------------------
Case Study 2 :
Showman House

GIỚI THIỆU
Showman House là một công ty quản lý sự kiện lớn ở New York. Công ty nhận tổ chức nhiều lọai sự kiện khác nhau suốt năm. Các dạng của sự kiện bao gồm các show diễn thời trang, show về các nhân vật nổ tiếng, show đối thọai, âm nhạc phóng túng, triễn lãm, hội chợ và các show từ thiện.

HỆ THỐNG HIỆN TẠI
Showman House tổ chức nhiều lọai sự kiện khác nhau. Chi tiết liệt kê của các dạng sự kiện đó được lưu trữ trong file Even Types. File này chứa dữ liệu về mã lọai sự kiện tương ứng với từng lọai sự kiện. Mọi khách hàng, người muốn tổ chức một sự kiện cần cung cấp chi tiết về trạng thái tự nhiên của sự kiện mà anh ta muốn tổ chức. Cùng với việc cung cấp chi tiết về sự kiên, anh ta còn phải tạo ra cách chi trả cho sự kiên đó. Sự chi trả đó có thể chia ra làm nhiều lần theo đúng như bản kế họach lệ phí, nó được lưu trữ trong file Fee Schedules. File Fee Schedules duy trì các chi tiết như fee schedule id, event id, fee description và fee amount. Khách hàng cần phải trả tất cả các lần của sự chi trả đó trong hoặc trả góp nhiều lần trước ngày bắt đầu sự kiện.
Tất cả chi tiết quan hệ với một sự kiện như là event code, event name, event type code, location of the event, start date, end date, event description, number of people và staffing cần thiết cho sự kiện được lưu trữ trong file Events. Chi tiết về sự chi trả bao gồm payment amount, payment date, payment method id và payment method description cũng được lưu trữ trong file Events. Chi tiết của khách hàng như Attendee id, attendee name và address được lưu trữ trong file Attendee.
Mọi sự kiện tại Showman House được quản lý bởi một nhân viên. Các chi tiết về nhân viên như employee id, first name, last name, title và phone được lưu trữ trong file Employees.

HÌNH DUNG HỆ THỐNG
Ban quản lý của Showman House nhận thấy rằng có sự khó khăn để duy trì quá nhiều dữ liệu bằng tay. Cho nên họ quyết định vi tính hóa tòan bộ hệ thống của việc quản lý sự kiện.
Công ty máy tính Blue Moon đã định ra các nhiệm vụ đẻ vi tính hóa hệ thống. Đội ngủ dự án cần thực hiện các nhiệm vụ sau:
1. Xác định các thực thể phức tạp khác nhau.
2. Xác định thuộc tính của thực thể khác nhau. Các thuộc tính phải hòan tất việc định nghĩa các thực thể.
3. Vẽ một sơ đồ E/R để chứng minh mối quan hệ giữa các thực thể khác nhau đó.
4. Sắp xếp sơ đồ E/R vào bảng.
5. Định chuẩn các bảng thỏa chuẩn 3NF.
6. Xác đinh khóa chính và khóa ngọai trong các bảng.
7. Vẽ sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa các bảng khác nhau

----------------------------------------------------------

Case Study 3 :
New Project ltd

Giới thiệu
New Project Ltd là một công ty cung cấp bố trí nhân viên trong trên hợp đồng cho các dự án khác nhau. Công ty được biết đến như việc cung cấp cán bộ chất lượng vàcó kỹ năng đáp ứng được đòi hỏi dự án một cách hiệu quả. New Project thuê các nhân viên chuyên nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau xứng với đòi hỏi của các khách hàng.

Hệ thống đang tồn tại
New Project có một hệ thống thẻ thời gian. Các thẻ thời gian được phát hành cho các nhân viên của công ty để làm việc tại phía Client cho đến khi hoàn thành Project. Các nhân viên sử dụng các thẻ thời gian của mình cho toàn bộ quá trình công việc và phụ phí trong suốt khoảng thời gian hợp đồng. Dữ liệu thẻ thời gian để New Project cho phép công ty đưa hóa đơn cuối cùng cần được áp dụng cho các Client để thanh toán.
Khi một hợp đồng công việc được ký, một mẫu dự án cần được điền đầy đủ. Định dạng mẫu này như sau:

Bài dịch Project 3 02-710
Các chi tiết khách hàng được lưu trong file Clients, chi tiết dự án được lưu trong file Project, và chi tiết nhân viên được lưu trong file Employees. Mẫu kế tiếp cần được điền đầy đủ là mẫu Chi Tiết Thẻ Thời Gian. Định dạng của mẫu này như sau:

Bài dịch Project 3 03-512
Tất cả các nhân viên điền chi tiết thẻ thời gian trên cơ sở hằng ngày. Những chi tiết này bao gồm: mã số thẻ, mã nhân viên, Ngày được phát hành, Ngày làm việc, mã dự án, Miêu tả công việc, Số giờ có thể tính hóa đơn, Mã loại công việc. Nhân viên chịu trách nhiệm của New Project lưu trữ những chi tiết này trong file TimeCards. Mã loại công việc định nghĩa loại công việc của nhân viên trong dự án. Những chi tiết liên quan đến các loại công việc được lưu trong file WorkCodes bao gồm những chi tiết như là Mã loại công việc và Miêu tả mã công việc.
Trong suốt quá trình thực hiện dự án, các nhân viên cũng có thể chịu phí tổn vì đi lại, ăn uống, v.v…. Các chi tiết của phí tổn được phát sinh bởi một nhân viên trong một dự án được lưu trong file TimeCardExpenses. Các chi tiết này bao gồm: mã số chi phí, mã số thẻ, ngày chi phí , số tiền phí tổn, miêu tả phí tổn, mã số dự án, mã số loại chi phí, và loại phí tổn. Sau mỗi dự án, công ty tính số tiền phải trảcho khách hàng và phát sinh hoá đơn. Để hiện thực hoá việc thanh toán, tất cả dữ liệu liên quan được lưu trong file Payments. File này chứa đựng dữ liệu về mã số thanh toán, mã số phương thức thanh toán, tên phương thức thanh toán, Mã dự án tương ứng, Số tiền trả, Ngày trả, và chi tiết thẻ tín dụng nếu khách hàng thanh toán qua thẻ tín dụng. Chi tiết thẻ tín dụng bao gồm: mã Số thẻ tín dụng, Tên chủ thẻ, và ngày hết hạn của thẻ tín dụng.

Hệ thống được hình dung
Việc quản lý quyết định duy trì bằng tay các mẩu tin là một là một quá trình cồng kềnh. Nó cũng làm tăng sự dư thừa dữ liệu và trùng lắp mẩu tin. Vì vậy, để tổ chức hợp lý hoá toàn bộ quá trình, cách giải quyết tốt nhất là tạo cơ sở dữ liệu và chuyển đổi quá trình quản lý bằng tay bằng quá trình quản lý trang bị máy tính.
Một đội phát triển trong nhà được thành lập để làm việc trên dự án của quá trình trang bị máy tính nhân viên của New Project Ltd. Đội phát triển thực hiện các tác vụ sau:
1. Xác định các thực thể khác nhau có liên quan.
2. Xác định các thuộc tính của các thực thể khác nhau. Cac thuộc tính nên xác định các thực thể một cách đầy đủ.
3. Vẽ một sơ đồ E/R để giải thích mối quan hệ giữa các thực thể khác nhau.
4. chuyển đổi sơ đồ E/R thành các bảng.
5. Chuẩn hóa các bảng thành 3NF
6. Xác định khóa chính và các khóa ngoại trong các bảng.
7. Vẽ một sơ đồ để thể hiện các mối quan hệ giữa các bảng khác nhau

_________________
______________________

Bài dịch Project 3 Cartoon
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 47
Join date : 11/03/2008
Age : 40
Đến từ : NIIT Đồng Nai

http://NIITDongNai.good.to

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết